$ USD
€ EUR
£ GBP
Altın
Borsa

İlkeler

NPNhaber.com bir haber merkezi ve kitle iletişim aracıdır. Buna göre; gerek yerel gerekse global ölçekli ilkelerle hareket eder ve aşağıdaki tüm konuları okuyucusuna taahhüt eder:

 1. Okuyucusuna, oluşmuş meslek ilkeleri ve etik ilkeler ile şartlarla gelişecek tüm etik ilkelere uyma; 
 2. Doğruluk, tarafsızlık ve bağımsızlık konularında, fikir çeşitliliğine yer vermeyi engelleyecek, toplum kanaatini aleni veya gizli değiştirmeye çalışmama;
 3. Editoryal seviyede sansür veya demokratik olmayan her türlü içerik müdahalesini yapmama;
 4. Kamu düzeni ve politik alanda medyanın gerçek görevi olan “denetleme” işlevinden uzaklaşmama;
 5. Mahremiyet, çocuk hakları, kadın hakları, mülteciler ve benzeri hassasiyet gerektiren konulara özen göstermeye;
 6. İnanç, cinsel tercih ve benzeri konularda, hassas davranmaya ve her kesime eşit mesafede durmaya;  
 7. Savaş, terör, toplumsal olaylar ve olağanüstü durumlarla ilgili halkın temel haklarını savunma;
 8. Okuyucusu ile etkileşim içerisinde olmaya ve hesap verme yükümlülüğü taşımaya;
 9. Haber kaynağı ve içeriği konusunda telif haklarına saygılı olmaya;
 10. Ulusal ve taraf olunan uluslararası yasa ve sözleşmelerle, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ne uygun haber yapmaya;  
 11. Hassasiyet içerek her türden habere gerekli özeni göstermeye ve
 12. Masumiyet karinesine uygun içerik oluşturacak ve haber dili kullanacaktır.

Tüm içerik yapılanmasında, dış denetim ve okuyucu denetiminin sağlıklı ilerlemesi, iletişim kurma, istek ve şikayetler için; NPNhaber.com bağımsız okur temsilcisi: Gökhan Şengör - email: [email protected]